Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019  
  
 Δημοτικες Εκλογές 2019 /Δήμος Αγίου Ευστρατίου 

Περιφέρεια
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νομός ή Π.Ε
ΛΗΜΝΟΥ
Δήμος ή Δ.Ε.
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Επιλέξτε Εκλογικό Τμήμα

Δήμος ή Δημ.Ενότητα: ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Σύνολο εκλογικών τμημάτων:
2 από 2 (100.00%)
Εγγεγραμμένοι: 898 από 898 (100.00%)
Ψηφίσαντες: 210
Έγκυρα: 189
Άκυρα: 19
Λευκά: 2
Συμμετοχή: 23.39%

Your Browser Does Not Support JAVA!

Στην πίτα εμφανίζονται τα κόμματα που έχουν συμπληρώσει ποσοστό τουλάχιστον 2.5%. Τα υπόλοιπα κόμματα περιλαμβάνονται στα ΛΟΙΠΑ.

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΨΗΦΟΙ
  ΚΑΚΑΛΗ Μ.-ΝΕΑ ΑΡΧΗ 100.00 189
Σχεδίαση & Ανάπτυξη: