Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019  
  
 Δημοτικες Εκλογές 2019 /Δήμος Μυτιλήνης (Επαναληπτικές) 

Περιφέρεια
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νομός ή Π.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
Επιλέξτε Δήμo ή Δ.Ε

Νομός ή Περ.Ενότητα: ΛΕΣΒΟΥ
Σύνολο εκλογικών τμημάτων:
119 από 119 (100.00%)
Εγγεγραμμένοι: 63645 από 63645 (100.00%)
Ψηφίσαντες: 21632
Έγκυρα: 20138
Άκυρα: 601
Λευκά: 893
Συμμετοχή: 33.99%

Your Browser Does Not Support JAVA!

Στην πίτα εμφανίζονται τα κόμματα που έχουν συμπληρώσει ποσοστό τουλάχιστον 2.5%. Τα υπόλοιπα κόμματα περιλαμβάνονται στα ΛΟΙΠΑ.

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΨΗΦΟΙ
  ΚΥΤΕΛΗΣ Ε.-ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 63.97 12882
  ΜΑΜΑΚΟΣ Μ.-ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ 36.03 7256
Σχεδίαση & Ανάπτυξη: