Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019  
  
 Δημοτικες Εκλογές 2019 /Δήμος Δυτικής Λέσβου (Επαναληπτικές) 

Περιφέρεια
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νομός ή Π.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
Επιλέξτε Δήμo ή Δ.Ε

Νομός ή Περ.Ενότητα: ΛΕΣΒΟΥ
Σύνολο εκλογικών τμημάτων:
79 από 79 (100.00%)
Εγγεγραμμένοι: 37777 από 37777 (100.00%)
Ψηφίσαντες: 13314
Έγκυρα: 12163
Άκυρα: 514
Λευκά: 637
Συμμετοχή: 35.24%

Your Browser Does Not Support JAVA!

Στην πίτα εμφανίζονται τα κόμματα που έχουν συμπληρώσει ποσοστό τουλάχιστον 2.5%. Τα υπόλοιπα κόμματα περιλαμβάνονται στα ΛΟΙΠΑ.

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΨΗΦΟΙ
  ΒΕΡΡΟΣ Τ.-ΜΑΖΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 54.76 6660
  ΧΗΡΑΣ Ν.-ΞΕΚΙΝΑΜΕ 45.24 5503
Σχεδίαση & Ανάπτυξη: