Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019  
  
 Δημοτικες Εκλογές 2019 /Δήμος Ικαρίας (Επαναληπτικές) 

Περιφέρεια
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νομός ή Π.Ε
ΙΚΑΡΙΑΣ
Επιλέξτε Δήμo ή Δ.Ε

Νομός ή Περ.Ενότητα: ΙΚΑΡΙΑΣ
Σύνολο εκλογικών τμημάτων:
27 από 27 (100.00%)
Εγγεγραμμένοι: 11626 από 11626 (100.00%)
Ψηφίσαντες: 5239
Έγκυρα: 5065
Άκυρα: 93
Λευκά: 81
Συμμετοχή: 45.06%

Your Browser Does Not Support JAVA!

Στην πίτα εμφανίζονται τα κόμματα που έχουν συμπληρώσει ποσοστό τουλάχιστον 2.5%. Τα υπόλοιπα κόμματα περιλαμβάνονται στα ΛΟΙΠΑ.

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΨΗΦΟΙ
  ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ Ν.-ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΗ ΕΝΟ 57.18 2896
  ΛΑΡΔΑΣ Ν.-ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 42.82 2169
Σχεδίαση & Ανάπτυξη: