Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019  
  
 Δημοτικες Εκλογές 2019 /Δήμος Χίου (Επαναληπτικές) 

Περιφέρεια
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νομός ή Π.Ε
ΧΙΟΥ
Επιλέξτε Δήμo ή Δ.Ε

Νομός ή Περ.Ενότητα: ΧΙΟΥ
Σύνολο εκλογικών τμημάτων:
148 από 148 (100.00%)
Εγγεγραμμένοι: 60566 από 60566 (100.00%)
Ψηφίσαντες: 23589
Έγκυρα: 22399
Άκυρα: 511
Λευκά: 679
Συμμετοχή: 38.95%

Your Browser Does Not Support JAVA!

Στην πίτα εμφανίζονται τα κόμματα που έχουν συμπληρώσει ποσοστό τουλάχιστον 2.5%. Τα υπόλοιπα κόμματα περιλαμβάνονται στα ΛΟΙΠΑ.

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΨΗΦΟΙ
  ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ Σ.-ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡ 51.69 11577
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ.-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΞΙΩ 48.31 10822
Σχεδίαση & Ανάπτυξη: